مجموعه‌ی قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان (نسخه‌ی اول)
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب شامل ۱۸۰ قاعده‌ی نظری و ۲۴۰۰ قانون عملی است. راهنمای استفاده از برنامه‌ی تربیتی منهاج در صفحات ۳۳ تا ۳۷ کتاب آمده است.